ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД

  [BG]   RU   EN  
ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД

Каталог
Декларация
Политика на управлението
Политика ЗБУТ
Новини
Награди и отличия
Анкети
Видео
За контактиКаталог / Тип 24СТ-2

Вземи в gLOG
Тип 24СТ-2
0.00 лева
ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ СрН Токови измервателни трансформатори за СрН, тип 7.2СТ-1,2,3 , тип 12СТ-1,2,3 и тип 24СТ-1,2,3 За вътрешен монтаж с клас на точност 0.2, 0.5, 0.5S, 5Р10 и номинална мощност от 5VА до 50 VA в диапазона на номинални токове от 10/5/5А до 3000/5/5 А. Отговарят на изискванията на БДС ЕN 60044-1:2001 и IEC 60044-1:1999. Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №06.07.4609 от 17.07.2006 година .

Токовите измервателни трансформатори Тип 12СТ-1 e за номинално напрежение 10кV, а Тип 24СТ-1 е за номинално напрежение 20кV и честота 50 Hz за вътрешен монтаж с клас на точност 0.2; 0.5; 5Р10, при номинална мощност от 15 до 60VА в диапазона на номиналните първични токове от 10А до 600 А. 

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА  

 Токовите трансформатори са предназначени за закрит монтаж и са с нормален обхват за номиналният продължителен ток Ipn, като запазва стойностите на токова и ъглова грешка и при 120 % Ipn при надморска височина до 1000 метра и температура на околният въздух от 268 К / - 5 С / до 313 К / 40 С / при относителна влажност на въздуха до 70% за условия на умерен климат / N3 / и при температура на околният въздух от - 263 К / - 10 С / до 328 К / 55 С /при относителна влажност на въздуха до 98% за условия на тропически климат / Т3 / и морски условия / M U /.  

КОНСТРУКЦИЯ  

Токовите измервателни трансформатори Тип 12СТ-2, Тип 12СТ-3, Тип 24СТ-2 и Тип 24СТ-3 са изработени на базата на тороидален магнитопровод с една първична и една вторични намонтки поместени в пласмасова кутия с клас на възпламеняемост съгласно IEC 707 V-O. Изолацията между магнитопровода и първичната и вторичната намотка е суха с клас на топлоустойчивост В.  

Тип 12СТ-2 и Тип 24СТ-2 една първична и вторична намотка само за мерене с клас на точност 0.2 или 0.5, а Тип 12СТ-3 и Тип 24СТ-3 една първична и вторична намотка само за защитни цели с клас на точност 5Р10.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Токовите измервателни трансформатори Тип 12СТ-2 и Тип 12СТ-3 са за номинално напрежение 10кV, а Тип 24СТ-2 и Тип 24СТ-3 са за номинално напрежение 20кV  и честота 50 Hz за вътрешен монтаж с клас на точност 0.2; 0.5; 5Р10 при номинална мощност от 15 до 60VА в диапазона на номиналните първични токове от 10А до 600 А.  

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА ЗА МАЛКАТА КУТИЯ  

 Токовите трансформатори са предназначени за закрит монтаж и са с нормален обхват за номиналният продължителен ток Ipn, като запазва стойностите на токова и ъглова грешка и при 120 % Ipn при надморска височина до 1000 метра и температура на околният въздух от 268 К / - 5 С / до 313 К / 40 С / при относителна влажност на въздуха до 70% за условия на умерен климат / N3 / и при температура на околният въздух от - 263 К / - 10 С / до 328 К / 55 С /при относителна влажност на въздуха до 98% за условия на тропически климат / Т3 / и морски условия / M U /.

 

 

 

 

0.0999